• شرکت طاها کیمیا تجهیز

پژوهش های لازم برای بررسی مکانیزم تولید و چگونگی بالابردن برداشت نهایی از مخازن هیدروکربوری یکی از مسائل مهم در پژوهش های نفتی است. این مطالعات به ویژه در مورد مخازن آهکی ترکدار ایران که در بعضی موارد، خواصی منحصر بفرد دارد امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

برندها