• شرکت طاها کیمیا تجهیز

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست های پیچیده تری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات (fluid flow properties)، آسیب سازند (formation damage) و خواص سنگ می باشد. از این آنالیز برای تخمین و شناخت مخزن، توسعه مدل سازی مخازن، طراحی بهینه چاه و شناخت و درمان آسیب سازند استفاده می شود. نتایج بدست آمده از آنالیز ویژه مغزه به زمین شناسان، مهندسین مخزن و مهندسین حفاری در درک بهتر از شرایط چاه و قابلیت تولید بالقوه، بلند مدت و سودآوری میادین نفت و گاز کمک می کند.

null

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش‌های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست‌های پیچیده‌ری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می‌دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات، آسیب سازند و خواص سنگ است…

null

دستگاه‌های آموزشی آنالیز مغزه

دستگاه‌های آموزشی آنالیز مغزه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی است.

null

آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

تعریف، توصیف و شبیه‌سازی اساسی مخزن بر مبنای نتایج بدست آمده از آنالیز معمولی مغزه (RCAL) انجام می‌شود. این نتایج شامل میزان تخلخل (Porosity)، اشباع (Saturation) و تراوایی (Permeability) است که برای آنالیز سه عامل بنیادی یک مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرند….

null

ازدیاد برداشت نفت (EOR)

ازدیاد برداشت نفت (EOR)

پژوهش‌های لازم برای بررسی مکانیزم تولید و چگونگی بالابردن برداشت نهایی از مخازن هیدروکربوری یکی از مسائل مهم در پژوهش‌های نفتی است. این مطالعات به ویژه در مورد مخازن آهکی ترکدار ایران که در بعضی موارد، خواصی منحصر بفرد دارد امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

null

آماده‌سازی مغزه (Core Preparation)

آماده‌سازی مغزه (Core Preparation)

اولین مرحله دربرنامه آنالیز مغزه، آماده‌سازی مغزه است. نمونه‌های مغزه با کیفیت، اساس یک آنالیز مغزه صحیح هستند که منجر به بدست آمدن بهترین داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌شود.

null

آنالیز سیالات مخزن (PVT)

آنالیز سیالات مخزن (PVT)

یکی از مهم‌ترین داده‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی رفتار مخازن نفت و گاز داده‌های مربوط به رفتار سیالات مخزن است. برای توصیف سیالات مخزن و محاسبه عملکرد حجمی آن‌ها در فشارهای مختلف، بررسی رفتار تعادلی- فازی سیال مخزن و مطالعات دقیق آزمایشگاهی PVT امری ضروری است…

null

سایر دستگاه های آنالیز مغزه

سایر دستگاه‌های آنالیز مغزه

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش‌های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست‌های پیچیده تری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می‌دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات، آسیب سازند و خواص سنگ است.

برندها